N Y V O L L   H J O R T E F A R M
V e d   f o t e n   a v   B ø r g e f j e l l 
 
LightWEB
Startside

Nyvoll Hjortefarm    Kjøttprodukter    Nyvoll Viltslakteri    Kursvirksomhet    Børgefjell    Galleri      

LightWeb
 
B Ø R G E F J E L L

Børgefjell nasjonalpark er beliggende i et alpint høyfjellsområde mellom Nordland og Nord Trøndelag, inntil Sverige. Parken ble opprettet 9.august 1963,som landets andre nasjonalpark,for å bevare et stort naturområde tilnærmet fritt for teknisk inngrep,med store villmarkspregede områder for å sikre biologisk mangfold,og et naturlig forekommende plante og dyreliv.Parken omfatter omtrent 1000 km2 og ble utvidet i henhold til verneplan,for vassdrag i 1973 og senere igjen i 2003,og den dekker nå et område 1.447 km2.Nasjonalparken ligger i Grane. Hattfjelldal, Namsskogan og Røyrvik. Børgefjell nasjonalpark byr på mange sanseinntrykk. I vest finner du høye tinder og djupe daler,med botn breer og fjellvatn. I sør er det flere stryk og vakre fosser,mens de østre delene har mer runde topper og vidstrakte heier.Landskapet i parken ligger mellom 300-1700 m.o.h. I vest er en fjellkjede med blant annet Kvigtinden (1699 m.o.h.).De største vatna er Simskarvatnet og Orrevatnet.Vassdragene er Jengelvassdraget,Vefsna,og Namsen har sitt utspring herfra. Børgefjell er et eldorado for ørretfiske med sine mange elver og vatn. Det er registrert omkring 300 plantearter i Børgefjell. Det meste av skogen er bjørk. Bare ved Namsvatnet, Namskroken og Simskaret er det granskog av betydning. Landskapet i Børgefjell er flott for fugler. Mange vassdrag, store vierkratt og starrmyrer gir gode leve forhold, og fungerer som et velfylt matfat. OmkringTiplingen og nedre del av Simskarelva er fuglelivet særlig rikt. Den vanligste rovfuglen i nasjonalparken er fjellvåken, men også snøugla,den mektige kongeørna og andre rovfugler hekker her. Tamrein er vanlig her.Det finnes ynglende jerv og gaupe.Av mindre pattedyr ,rød rev, snømus, mår og røyskatt.   

  


V Å R   P E R L E   I   B Ø R G E F J E L L
R Y P H A U G E N -   V E S T R E   T I P L I N G E N


Hytta er et flott sted der vi kan slappe av framas og stress. Om vi vil gjøre noe,er det bare å ta fiskestanga å gå rundt tjønnene bak hytta eller ta båten å ro en tur. Det er mulighet for mange fine turer rundt Tiplingen. Her er  det jakterreng ,fiskemuligheter og ikke minst en herlig ferie der du drømmer deg bort fra dagens gjøremål.  En venn av oss som var med på hytta ,sa etterpå at dette var en hyttetur som var verdt 5 timers gåing.
 
 

 
 
 
 
 
 

N Y V O L L   H J O R T E F A R M
 
A D R E S S E
N-8690 Hattfjelldal

M O B I L
+ 47 99 09 11 45
+ 47 99 43 08 33

E - P O S T
post@nyvoll-hjortefarm.no
 
 


S K R I V   E N   R A D   T I L   O S S

 
 
 
 
F A C E B O O K

 
 
 
V Æ R

K A R T

© LightWeb