N Y V O L L   H J O R T E F A R M
V e d   f o t e n   a v   B ø r g e f j e l l 
 
LightWEB
Startside

Nyvoll Hjortefarm    Kjøttprodukter    Nyvoll Viltslakteri    Kursvirksomhet    Børgefjell    Galleri      

LightWeb
 
N Y V O L L   V I L T S L A K T E R I
 
Mattilsynet på besøk. Stempler, kontrollerer slaktet til godkjenning - for aller først gang 21.september 2009. En "historisk handling" for Nyvoll Hjortefarm.
 
 
 
 
K U R S A K T I V I T E T
K U R S   2  0 0 9   -   S L  A K T I N G   O G   N E D S K J Æ R I N G   A V   V I L T
 
Arrangør: Mosjøen videregående skole V/Cathrine Markussen, i samarbeid med Nyvoll Hjortefarm. Vi har gleden av å tilby todagers kurs med Johan Trygve Solheim fra Norsk Hjortesenter. Han er en kjent skikkelse innen hjortebransjen- og deler sine kunnskaper om slakting og nedskjæring , økt verdiskaping og ressursforvalning. Kurset er i hovedsak praktisk. Trine Bolstad ved Furuheim gård tilbyr overnatting og middag lørdag, hvor vi får en matopplevelse med fokus på hjorten.
 
T I D
27.-28 november 2009

S T E D
Nyvoll  Hjortefarm i Susendal
Pris:  1500,-

P Å M E L D I N G S F R I S T
20  november  2009

Velkommen til ei trivelig og lærerrik helg i Susendal!
 
 
 
 
 
 
 
 

N Y V O L L   H J O R T E F A R M
 
A D R E S S E
N-8690 Hattfjelldal

M O B I L
+ 47 99 09 11 45
+ 47 99 43 08 33

E - P O S T
post@nyvoll-hjortefarm.no
 
 


S K R I V   E N   R A D   T I L   O S S

 
 
 
 
F A C E B O O K

 
 
 
V Æ R

K A R T

© LightWeb