N Y V O L L   H J O R T E F A R M
V e d   f o t e n   a v   B ø r g e f j e l l 
 
LightWEB
Startside

Nyvoll Hjortefarm    Kjøttprodukter    Nyvoll Viltslakteri    Kursvirksomhet    Børgefjell    Galleri      

LightWeb
 
K J Ø T T P R O D U K T E R
 
   
 
 
H J O R T E K J Ø T T

Hjortekjøtt og Spekepølse for salg:

Alt kjøtt blir skjært, pakket og merket i videreforedlingsanlegget vårt.Vi leverer produkter av fineste kvalitet. Hjortekjøtt regnes som en delikatesse med en rekke helsemessige fordeler.Lavt innhold av fett, kolestrol, samt høyt innhold av jern er momenter som ofte trekkes frem.P R I S E R   S T Y K N I N G S D E L E R
Hele og halve slakt leveres etter avtale, 130  kr pr/kg. eks moms Ferdig mørnet og pakket.

 Ytre filèt  570 kr pr/kg
 Indre filèt  570 kr pr/kg
 Lårsteik (rundbiff)  320 kr pr/kg
 Mørbrad  457 kr pr/kg
 Flatbiff
 433 kr pr/kg
 Entrecôte
 387 kr pr/kgP R I S E R   S P E K E P Ø L S E R

Spekepølsene er laget etter en gammel oppskrift fra en familiebedrift på 1930-tallet. Har fått svært gode tilbakemeldinger på alle produktene fra våre samarbeidspartnere og kunder.

 Nyvoll snabb  472 kr pr/kg
 Nyvoll morr  472 kr pr/kg
 Rødvinspølse  472 kr pr/kgK J Ø T T P R O D U K T E R

   
Tørket hjortehjerte                           1000 kr pr/kg     
Hjorterulle                                       460 kr pr/kg
Kjøttdeig av hjort                             115 kr pr/kg 
Grytekjøtt av hjort                           279 kr pr/kg
Nyvollskinke av hjort m/chilie             440 kr pr/kg
Kraftben hjort                                  35 kr pr/kg
 
Kontakt oss for bestilling og en hyggelig prat! 
 
 
 
 
 

N Y V O L L   H J O R T E F A R M
 
A D R E S S E
N-8690 Hattfjelldal

M O B I L
+ 47 99 09 11 45
+ 47 99 43 08 33

E - P O S T
post@nyvoll-hjortefarm.no
 
 


S K R I V   E N   R A D   T I L   O S S

 
 
 
 
F A C E B O O K

 
 
 
V Æ R

K A R T

© LightWeb